Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 07 2018

dysmutacja
20:57
Nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas...
— ks. Jan Twardowski
dysmutacja
20:53

December 30 2017

dysmutacja
21:07
5399 93ae 390
21:00
21:00

December 28 2017

dysmutacja
22:13
A w Nowym Roku niczego nie postanawiaj, niczego nie obiecuj. Zrób wyłącznie to, na co masz ochotę...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaweruskowa weruskowa

December 21 2017

dysmutacja
21:54
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai

December 16 2017

dysmutacja
20:34
7518 ad58 390
Reposted frompompompom pompompom viaso-skinny so-skinny
dysmutacja
20:34
4645 f67b 390
Reposted fromso-skinny so-skinny
dysmutacja
20:33
3143 1765 390
Reposted from20 20 viaso-skinny so-skinny
dysmutacja
20:32
3054 8e67 390
Reposted from20 20 viaso-skinny so-skinny
dysmutacja
20:31

December 05 2017

dysmutacja
09:44
dysmutacja
09:42
"Przestajesz chcieć coś na zawsze..."

December 03 2017

dysmutacja
18:48
Sens mojej egzystencji? Gromadzenie złudzeń.
— Emil Cioran - Zeszyty 1957- 1972
Reposted fromintotheblack intotheblack vianowaczi nowaczi

November 24 2017

dysmutacja
23:47
9214 1d6f 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viatransfuzja- transfuzja-

November 13 2017

dysmutacja
21:54
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”

November 12 2017

dysmutacja
22:19
6166 0c7d 390
Reposted fromyuras yuras vialifeless lifeless

November 09 2017

dysmutacja
20:24
Reposted fromfitvet fitvet viapsychotropowa psychotropowa
dysmutacja
11:28
8995 ff3a 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl