Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

dysmutacja
19:36
1796 b8ed 390
Reposted fromrisky risky viaskinny skinny
dysmutacja
19:34
6513 704d 390
Reposted fromfitspro fitspro
dysmutacja
19:33
6567 47f3 390
Reposted fromfitspro fitspro
dysmutacja
19:31
9261 6bb5 390
Reposted fromfitspro fitspro
dysmutacja
19:27
4699 2e90 390
Reposted byRazvaNNveta
dysmutacja
19:23
Reposted fromFlau Flau viaszydera szydera
dysmutacja
19:22

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakonwalia konwalia
dysmutacja
19:20
4533 834d
dysmutacja
19:20
4483 b7d4 390

March 05 2017

dysmutacja
21:30
1791 2b66 390

February 26 2017

dysmutacja
14:00
9795 bc48 390
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viakonwalia konwalia

February 15 2017

dysmutacja
19:23
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
dysmutacja
17:25
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakonwalia konwalia

June 27 2015

21:03
6483 1e79 390
Reposted frompheebs pheebs vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
dysmutacja
20:22
2688 61e1 390
dysmutacja
18:32
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz.
— Shōma Morita, machnęłam już dawno.

June 21 2015

dysmutacja
22:04
5725 3abe
dysmutacja
22:03
5724 37d5
dysmutacja
18:17
3904 b29d 390
Reposted fromchudosc chudosc
dysmutacja
18:08
4155 95d0 390
Reposted fromchudosc chudosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl