Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

dysmutacja
23:23
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viasweetnothingg sweetnothingg

March 16 2018

dysmutacja
18:48
6936 b787 390
Reposted fromparafina parafina viaaynis aynis

March 11 2018

dysmutacja
18:52

March 09 2018

dysmutacja
20:10
0147 2288 390

March 08 2018

dysmutacja
20:44
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viaEtien Etien

February 25 2018

dysmutacja
11:06
Co jest w życiu najważniejsze? „Po pierwsze przyjaciele. A poza tym: Chcieć niezbyt wiele. Wyzwolić się z kultu młodości. Cieszyć się pięknem. Nie dbać o sławę. Wyzbyć się pożądliwości. Nie mieć pretensji do świata. Mierzyć siebie swoją własną miarą. Zrozumieć swój świat. Nie pouczać. Iść na kompromisy ze sobą i światem. Godzić się na miernotę życia. Nie szukać szczęścia. Nie wierzyć w sprawiedliwość świata. Z zasady ufać ludziom. Nie skarżyć się na życie. Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.”  
— Leszek Kołakowski
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni viamoai moai

January 07 2018

dysmutacja
20:57
Nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas...
— ks. Jan Twardowski
dysmutacja
20:53

December 30 2017

dysmutacja
21:07
5399 93ae 390
21:00
21:00

December 28 2017

dysmutacja
22:13
A w Nowym Roku niczego nie postanawiaj, niczego nie obiecuj. Zrób wyłącznie to, na co masz ochotę...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaweruskowa weruskowa

December 21 2017

dysmutacja
21:54
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai

December 16 2017

dysmutacja
20:34
7518 ad58 390
Reposted frompompompom pompompom viaso-skinny so-skinny
dysmutacja
20:34
4645 f67b 390
Reposted fromso-skinny so-skinny
dysmutacja
20:33
3143 1765 390
Reposted from20 20 viaso-skinny so-skinny
dysmutacja
20:32
3054 8e67 390
Reposted from20 20 viaso-skinny so-skinny
dysmutacja
20:31

December 05 2017

dysmutacja
09:44
dysmutacja
09:42
"Przestajesz chcieć coś na zawsze..."
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl