Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

13:08
1896 3209 390
Reposted fromjaysocrates25 jaysocrates25 viaLusia Lusia
dysmutacja
11:52
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.

July 14 2017

dysmutacja
17:02
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viaImaginationMika ImaginationMika
dysmutacja
16:59
4037 bd30 390
Reposted fromsoSad soSad viamagdak magdak

July 08 2017

dysmutacja
18:25
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viasugarvenom sugarvenom

June 18 2017

dysmutacja
12:27

June 17 2017

dysmutacja
20:45

June 16 2017

dysmutacja
20:24
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaCannonball Cannonball

June 11 2017

dysmutacja
18:33
dysmutacja
18:15
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę.
— Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami
Reposted frompierdolony pierdolony viatractable tractable

June 01 2017

dysmutacja
10:34

May 09 2017

dysmutacja
21:09
0199 949d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dysmutacja
21:01
dysmutacja
20:58
3231 75e3 390
Reposted fromrol rol viarisky risky

May 08 2017

dysmutacja
20:47
dysmutacja
20:43

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viaprecelka precelka
dysmutacja
20:13
0655 252c 390
Reposted bySkydelanblondiDeathlylostohhhpersona-non-grataszerszerpannaniczyjaworthitmadadreamziemniakichleb-i-winoKuishiowlyoulivefreebeliveinmeiambass
dysmutacja
20:06
0491 5730 390
Reposted bywindybaytrue windybaytrue
dysmutacja
20:05
0477 33e5 390
Reposted bywindybaytrue windybaytrue
dysmutacja
20:05
0473 6dc5 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl